Reaaliaikainen tilavaraus ja kulunvalvonta

Turvaa ja valvoo reaaliaikaisesti sekä tilojen käyttäjiä että kiinteistöä. Liiketunnistimien ja sensoreiden yhdistäminen eri järjestelmien rajapintoihin luo aukottoman turvaketjun. Soveltuu henkilöiden kulunvalvontaan rajatulla alueella, tilavarauksiin sekä automaattiseen evakuointiin ja viestintään.

e-Tilojen hyödyt

 • Hyvästi turhille avaimille
 • Ei vaadi kaapelointia tai muutoksia oviin
 • Sisään pääsee helposti tunnistimella tai älypuhelimella
 • Oikeuksien hallinta on helppoa ja kontrolloitua
 • Kaikki ovenavaukset kirjautuvat lokiin
 • Reaaliaikainen ja moderni ajanvarausjärjestelmä
 • Responsiivinen ja sovitettavissa kaikille mobiililaitteille
 • Automatisoitu varausprosessi
 • Varauksen yhteydessä mahdollisuus lisäpalveluiden myyntiin

Turvallisin, kustannustehokkain ja fiksuin kulunvalvontajärjestelmä Suomessa ota yhteyttä ja kysy lisää.

Älykäs kiinteistö turvaa, valvoo ja raportoi

e-Tilat-alustalla hoituu sekä avainhallinta että kulunvalvonta, ja sen mukana tulevat myös kattava raportointiominaisuudet ja kätevä varausjärjestelmä. Alustaan on helppo yhdistää tietoja eri järjestelmistä, mikä helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja hallintaa.

Kiinteistöjen turvallisuutta voidaan parantaa integroimalla alustaan esimerkiksi paloilmoitinjärjestelmä, jolloin palohälytykset menevät suoraan palolaitokselle. Järjestelmä ohjaa automaattisesti evakuointia, tiedottamista ja kiinteistön lukitusjärjestelmien toimintaa.

Kaikki samassa paketissa

 • Järjestelmäintegraatio
 • Avainhallinta
 • Sähköiset tunnisteet ja koodit
 • Avainten hallinta ja seuranta
 • Kulunvalvonta
 • Kulkuluvat
 • Kulkuoikeuksien hallinta ja seuranta
 • Varausjärjestelmä
 • Varaukset ja tilaukset
 • Maksut
 • Raportointi

Näin e-Tilojen tilavarausjärjestelmä toimii

Tilan varaaminen

Asiakas varaa tilat ja lisäpalvelut e-Tilojen tilavarausjärjestelmän kautta.

Ohjeet sähköpostiin

Varausvahvistus ja ohjeet tilan avaamiseen lähetetään asiakkaan sähköpostiin.

Oven avaaminen

Asiakas saapuu varaamaansa tilaan ja avaa lukituksen mobiilisovelluksen avulla.

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiin sopiva turvallisuuden ratkaisu

Kun etsit luotettavaa turvallisuusratkaisujen tekijää, pyydä tarjous tai kysy lisää, kerromme mielellämme ratkaisuista. Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Pasi Nurmela

Toimitusjohtaja

Puh. +358 44 5400 451

Ota yhteyttä
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Seniortek Oy

Yhteystiedot

Laajakaista 3 D
96400 Rovaniemi
04577311950
myynti@seniortek.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Sami Nurmela
0445400462
sami.nurmela@seniortek.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Seniortek Oy asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sami.nurmela@seniortek.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Seniortek OY:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:myynti@seniortek.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.