Kaivokset

Turvallinen kaivostoiminta pyritään varmistamaan poistamalla inhimillisen virheen mahdollisuus. Seuraamalla ja analysoimalla ihmisten ja laitteiden toimintaa sekä ympäristöä ennakoidaan ja vältetään mahdollisia riskejä. Minesecin järjestelmät tuovat turvaa kaivostoimintaasi.

Turvallisuusratkaisut kaivoksille

Kulunvalvonta

Kulunvalvonnalla ollaan aina askeleen edellä toimintaympäristön, tilojen ja käyttäjien reaaliaikaista kulunseurantaa ja luvan mukaista liikkumista alueella. Räätälöidyt ratkaisut ja käyttöoikeudet turvaavat toiminnan.

Prosessivalvonta

Prosessivalvonnassa ihmisten, koneiden, laitteiden sekä sisäisten että ulkoisten toimintojen ja eri toimijoiden reaaliaikainen tiedonkulku sekä prosessien yhteensovittaminen on elintärkeä vaativan toimintaympäristön johtamisessa ja valvonnassa. Räätälöity prosessivalvonta ohjaa oikea-aikaisesti toimintoja.

Sortuma-, myrkky- ja tulvaseuranta

Yksittäisten laajojen kokonaisuuksien riskienhallinta turvataan erityisseurannalla. Ennakoivalla toiminnalla riskien mahdollisuus vältetään.

CR-turva- ja viestintäjärjestelmä

Selainpohjainen paikannus- ja hälytysjärjestelmä organisaation sisäiseen turvallisuuteen. Toimii pääosin organisaation olemassa olevilla laitteilla, kuten älypuhelimella. Soveltuu henkilöturvaan, paikannukseen, sekä kriisi- ja viestintätilanteisiin että evakuointiin. Viestintäjärjestelmä on kaksisuuntainen ja monikanavainen.

Riskienhallinnan askeleet

Ihminen

Ihminen on suurin yksittäinen riski turvallisuudelle. Inhimilliset virheet, huolimattomuus tai tahalliset teot voidaan ennakoida ja ehkäistä prosesseja kehittämällä ja toimintaa seuraamalla.

Oppiminen

Ihmisten aiheuttamia riskejä voidaan pyrkiä vähentämään suunnitelmallisella koulutuksella. Selkeät ohjeet edesauttavat asioiden sisäistämistä. Yhteiset toimintatavat prosessin jokaisessa vaiheessa pienentävät virheiden mahdollisuutta.

Turvallinen ympäristö

Kun ympäristö on rakennettu tukemaan toimintaa ja prosesseja, se on tehokas ja turvallinen. Älykkäät laitteet valvovat toimintaa, huomaavat poikkeamat ja hälyttävät tarpeen vaatiessa.

Teknologia

Kattavaa reaaliaikaista tietoa toimintaympäristöstä saadaan silloin, kun laitteet ja järjestelmät on yhdistetty toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällöin toimintojen ohjaaminen on myös sujuvaa ja riskien välttäminen helppoa.

Analysointi

Toimiva ja tehokas järjestelmä tuottaa tarkoituksenmukaista dataa, jota analysoimalla voidaan estää riskien muodostuminen. Järjestelmästä saadun tiedon avulla mahdollisiin poikkeamiin päästään puuttumaan ennen kuin riskit konkretisoituvat.

Tiedolla johtaminen

Paras tilannekuva toimintaympäristöstä saadaan ihmisten oikeilla toimilla, kerätyn tiedon analysoinnilla ja sen yhdistämisellä rutiineihin ja toimenpiteisiin. Hyvä päätöksenteko ennakoi riskit muuttuvassa maailmassa.

Tekemiämme ratkaisuja

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiin sopiva turvallisuuden ratkaisu

Kun etsit luotettavaa turvallisuusratkaisujen tekijää, pyydä tarjous tai kysy lisää, kerromme mielellämme ratkaisuista. Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Pasi Nurmela

Toimitusjohtaja

Puh. +358 44 5400 451