Logistiikka

Hallittu, tehokas ja turvallinen tuotanto- ja logistiikkaketju saadaan aikaan, kun hiotaan prosessit kuntoon ja kartoitetaan riskit. Minesecin integroiduilla järjestelmillä hoituvat niin suuret kuin vähän pienemmätkin turvatekniset kokonaisuudet helposti.

Turvallisuuden ratkaisut logistiikkaan

Lastaus- ja purkujärjestelmät

Suunniteltu ja ohjattu lastaus- ja purkujärjestelmä kattaa niin työntekijöiden kuin koneiden ja laitteiden kulunvalvonnan ja prosessivalvonnan kriteerit.

Aikataulut ja kulkuoikeudet

Aikarajoitettu toiminta ja kulkuoikeudet takaavat turvallisen toimintaympäristön sekä oikea-aikaisen ajoituksen.

Reittijärjestelmät

Reaaliaikaisesti ohjeistettu reittijärjestelmä kulkuoikeuksin varmistaa jokaisen ihmisen, koneen ja laitteen turvallisuuden toimintaympäristössä ja kriisitilanteessa.

Alueelliset käyttö- ja toiminnanhallintajärjestelmät

Logistiikkaketjun kokonaisuuden hallinta yhdistää kaikki toimintaympäristön toimenpiteet ja ohjaukset yhtenäiseksi hallintajärjestelmäksi. Räätälöidyllä turvateknisillä ratkaisuilla se tehdään.

Riskienhallinnan askeleet

Ihminen

Ihminen on suurin yksittäinen riski turvallisuudelle. Inhimilliset virheet, huolimattomuus tai tahalliset teot voidaan ennakoida ja ehkäistä prosesseja kehittämällä ja toimintaa seuraamalla.

Oppiminen

Ihmisten aiheuttamia riskejä voidaan pyrkiä vähentämään suunnitelmallisella koulutuksella. Selkeät ohjeet edesauttavat asioiden sisäistämistä. Yhteiset toimintatavat prosessin jokaisessa vaiheessa pienentävät virheiden mahdollisuutta.

Turvallinen ympäristö

Kun ympäristö on rakennettu tukemaan toimintaa ja prosesseja, se on tehokas ja turvallinen. Älykkäät laitteet valvovat toimintaa, huomaavat poikkeamat ja hälyttävät tarpeen vaatiessa.

Teknologia

Kattavaa reaaliaikaista tietoa toimintaympäristöstä saadaan silloin, kun laitteet ja järjestelmät on yhdistetty toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällöin toimintojen ohjaaminen on myös sujuvaa ja riskien välttäminen helppoa.

Analysointi

Toimiva ja tehokas järjestelmä tuottaa tarkoituksenmukaista dataa, jota analysoimalla voidaan estää riskien muodostuminen. Järjestelmästä saadun tiedon avulla mahdollisiin poikkeamiin päästään puuttumaan ennen kuin riskit konkretisoituvat.

Tiedolla johtaminen

Paras tilannekuva toimintaympäristöstä saadaan ihmisten oikeilla toimilla, kerätyn tiedon analysoinnilla ja sen yhdistämisellä rutiineihin ja toimenpiteisiin. Hyvä päätöksenteko ennakoi riskit muuttuvassa maailmassa.

Tekemiämme ratkaisuja

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiin sopiva turvallisuuden ratkaisu

Kun etsit luotettavaa turvallisuusratkaisujen tekijää, pyydä tarjous tai kysy lisää, kerromme mielellämme ratkaisuista. Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Pasi Nurmela

Toimitusjohtaja

Puh. +358 44 5400 451