Integrointi

Suunnittelemme ja toteutamme koko toimintaympäristön palveluprosessin. Toimimme asiakkaan ja eri toimittajien järjestelmäintegraattorina ja neuvonantajana. Välitämme turvallisuuden kannalta oleellisen tiedon sitä tarvitseville henkilöille ja eri yhteistyökumppaneille. Tiedolla johdettu toimintaympäristö on aina turvallinen. Meiltä saat kaiken tarvitsemasi.

Integrointi palvelut

Suunnittelu ja projektinhallinta

Henkilöturva- ja viestintäjärjestelmä

Käyttöönotto

Käyttö ja kunnossapito

Integrointi

Kiinteistönhallinnan ja kiinteistöjohtamisen kartoitus

Kun etsit luotettavaa turvallisuusratkaisijaa

ota yhteyttä ammattilaiseen!

Riskienhallinnan askeleet

Ihminen

Ihminen on suurin yksittäinen riski turvallisuudelle. Inhimilliset virheet, huolimattomuus tai tahalliset teot voidaan ennakoida ja ehkäistä prosesseja kehittämällä ja toimintaa seuraamalla.

Oppiminen

Ihmisten aiheuttamia riskejä voidaan pyrkiä vähentämään suunnitelmallisella koulutuksella. Selkeät ohjeet edesauttavat asioiden sisäistämistä. Yhteiset toimintatavat prosessin jokaisessa vaiheessa pienentävät virheiden mahdollisuutta.

Turvallinen ympäristö

Kun ympäristö on rakennettu tukemaan toimintaa ja prosesseja, se on tehokas ja turvallinen. Älykkäät laitteet valvovat toimintaa, huomaavat poikkeamat ja hälyttävät tarpeen vaatiessa.

Teknologia

Kattavaa reaaliaikaista tietoa toimintaympäristöstä saadaan silloin, kun laitteet ja järjestelmät on yhdistetty toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällöin toimintojen ohjaaminen on myös sujuvaa ja riskien välttäminen helppoa.

Analysointi

Toimiva ja tehokas järjestelmä tuottaa tarkoituksenmukaista dataa, jota analysoimalla voidaan estää riskien muodostuminen. Järjestelmästä saadun tiedon avulla mahdollisiin poikkeamiin päästään puuttumaan ennen kuin riskit konkretisoituvat.

Tiedolla johtaminen

Paras tilannekuva toimintaympäristöstä saadaan ihmisten oikeilla toimilla, kerätyn tiedon analysoinnilla ja sen yhdistämisellä rutiineihin ja toimenpiteisiin. Hyvä päätöksenteko ennakoi riskit muuttuvassa maailmassa.

Tekemiämme ratkaisuja

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiin sopiva turvallisuudenratkaisu

Kun etsit luotettavaa turvallisuusratkaisujen tekijää, pyydä tarjous tai kysy lisää, kerromme mielellämme ratkaisuista. Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Pasi Nurmela

Toimitusjohtaja

Puh. +358 44 5400 451