KEHA-keskuksen Turvallisuussovellus-mobiiliratkaisu - valtionhallinnon edelläkävijä

KEHA-keskus toteutti valtakunnallisen monikanavaisen mobiiliratkaisun työturvallisuuden häiriö- ja uhkatilanteiden viestintäjärjestelmäksi. KEHA Turvallisuussovellus on käytössä ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa lokakuussa 2022.

Helppo käyttää

Turva Äppi -mobiilisovelluksen ja selainpohjaisen Turva Työpöytä -sovelluksen käyttöönotto toukokuussa 2022 oli vaivatonta. Muutamia toimintoja tehostettiin, ja sovellukseen on tuotu yleisiä turvallisuusohjeita ja -viestejä.

Lapin TE-toimiston, Kemin toimipaikan, työntekijöistä osa työskentelee erillisessä Pointti- yhteispalvelupisteessä muun muassa Kemin kaupungin työllisyyspalveluiden ja eri oppilaitosten kanssa.

”Mobiilisovellus on asiakasti lanteissa huomaamaton ja helppo käyttää, puhelin kun on aina hollilla. Asiakastilanteet voivat muuttua nopeasti, kun asiakas kunta on monenkirjavaa”, Seppo Marjamaa kuvailee.

Marjamaa kokee turvallisuutta jo siitä, että sovellus on olemassa. Kollegan paikalle tulo rauhoittaa tilannetta.

Vaativat toimintaympäristöt

Asiakkuuspäällikkö ja tietoturvavastaava Sanna Kolomainen Lapin ELY-keskuksesta on riskienhallinnan ammattilainen.

”Meidän organisaatiomme toimintaympäristö on haastava. Maasto- ja valvontatehtävissä työskentelevät tarvitsevat eri turvallisuusohjeet kuin kiinteistöissä toimivat. Turvallisuus opitaan vain säännöllisillä turvallisuusharjoituksilla ja tiedottamisella”, Sanna Kolomainen toteaa.

Skaalautuu ja ennakoi

Pilotissa käytön monipuolisuus konkretisoitui. Mobiilisovellukseen voidaan erikseen määritellä kriisiryhmä, joka tavoittaa johto maastotyöntekijöiden käyttöön. Käyttökokemukset ovat vielä alkutekijöissään, mutta niiden lisääntyessä, käyttötarkoitukset muokataan tarpeiden mukaan.

KEHA-keskus

KEHA-keskus on valtakunnallisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. KEHAan on keskitetty osaamisen ja digityökalujen kehittäminen. ELY-keskuksissa, TE-toimistoissa ja KEHA -organisaatioilla on yhteensä yli 150 toimipistettä ja 31 itsenäistä virastoa ja niissä sisäisiä ja ulkoisia työntekijöitä 7 600, jotka ovat viestintäratkaisussa käyttäjinä.

keha-keskus.fi

KEHA-keskuksessa oli kolmen viestintätavan tarve

KEHA-keskus etsi ratkaisua yhteiseen turvaviestintään eri organisaatioiden erityistarpeet huomioiden.

1. Kiireetön viestintä

Helppokäyttöinen viestinnän julkaisupaikka olemassa oleville turvallisuusohjeille ja -määräyksille sekä ajankohtaiselle turvallisuustiedottamiselle.

2. Kiireellinen viestintä

Saadaan välitön ja suora yhteys työntekijöihin ja työntekijäryhmiin äkillisissä uhka ja vaaratilanteissa. Organisaatiokohtainen tai paikannuksella toimiva tavoitettavuus. Erityistä kaksisuuntainen turvaviestintä.

3. Hätäviestintä (optio)

Saadaan paikkariippumaton hätäkutsutoiminnallisuus paikannuksella. Paikkatieto ei tallennu järjestelmään, se aktivoituu vain hälytyspainiketta painettaessa. Soveltuu erityisesti maasto- ja kenttätyöntekijöille. Toteutus riippuen käyttöpaikasta ja -tavasta joko selainpohjaisena Turva Työpöytä -sovelluksena tai mobiilisti Turva Äppi -sovelluksena

Ratkaisun toimittajat BookIT ja Minesec

Turvallisuussovelluksen vastuutoimittaja on BookIT. Minesec vastaa käyttöönoton koulutuksesta sekä käytönaikaisesta tuesta.

BookIT kehittää ja toimittaa vaativiin toimintaympäristöihin monikanavaisia turva- ja kriisiviestinnänjärjestelmiä. Yhtiön ratkaisut on varustettu myös kaksisuuntaisella viestin lähetyksen kysymys ja vastaustoiminnoilla sekä paikannuksella poikkeusolojen hallintaan. BookIT on Smartcom Labsin tytäryhtiö ja toimii operatiivisena kehittäjänä ja toimittajana globaalisti.

Tutustu meihin: turva-app.fi, bookit.net ja smartcomlabs.com

Minesec on turvallisuusalan korkean teknologian laitteiden kehittäjä, integraattori ja palveluntoimittaja. Yhtiö tuo teknologian ihmisen turvaksi rakentamalla ihmisläheisiä ratkaisuja toimintaympäristöihin, joissa on tiukat turvallisuusvaatimukset. Minesec on osa vuonna 2005 perustettua Seniorterkiä, joka on hoiva-alan ja kotitalouksien turvallisuuden edelläkävijä.

Tutustu meihin: minesec.fi