Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistönhallinnassa avainasemassa ovat erilaiset turvallisuusjärjestelmät. Kokonaisvaltainen ratkaisu ottaa huomioon sekä niiden käyttäjät että tilat. Näillä saadaan reaaliaikainen kiinteistön tilannekuva. Mineseciltä saat tarvitsemasi järjestelmät turvaamaan kiinteistöjäsi ja käyttäjiä. Tiedolla johdettu kiinteistö on aina turvallinen ja se nostaa kiinteistön arvoa.

Kiinteistöjohtamisen turvallisuusratkaisut

e-Tilat-kiinteistönhallintajärjestelmä

Turvaa ja valvoo reaaliaikaisesti sekä tilojen käyttäjiä että kiinteistöä. Liiketunnistimien ja sensoreiden yhdistäminen eri järjestelmien rajapintoihin luo aukottoman turvaketjun. Soveltuu henkilöiden kulunvalvontaan rajatulla alueella, tilavarauksiin sekä automaattiseen evakuointiin ja viestintään.

Täytä e-Tilat kartoituslomake

CR-turva- ja viestintäjärjestelmä

Selainpohjainen paikannus- ja hälytysjärjestelmä organisaation sisäisen turvallisuuteen. Toimii pääosin organisaation olemassa olevilla laitteilla, kuten älypuhelimella. Soveltuu henkilöturvaan, paikannukseen, sekä kriisi- ja viestintätilanteisiin että evakuointiin. Viestintäjärjestelmä on kaksisuuntainen ja monikanavainen.

Riskienhallinnan askeleet

Ihminen

Ihminen on suurin yksittäinen riski turvallisuudelle. Inhimilliset virheet, huolimattomuus tai tahalliset teot voidaan ennakoida ja ehkäistä prosesseja kehittämällä ja toimintaa seuraamalla.

Oppiminen

Ihmisten aiheuttamia riskejä voidaan pyrkiä vähentämään suunnitelmallisella koulutuksella. Selkeät ohjeet edesauttavat asioiden sisäistämistä. Yhteiset toimintatavat prosessin jokaisessa vaiheessa pienentävät virheiden mahdollisuutta.

Turvallinen ympäristö

Kun ympäristö on rakennettu tukemaan toimintaa ja prosesseja, se on tehokas ja turvallinen. Älykkäät laitteet valvovat toimintaa, huomaavat poikkeamat ja hälyttävät tarpeen vaatiessa.

Teknologia

Kattavaa reaaliaikaista tietoa toimintaympäristöstä saadaan silloin, kun laitteet ja järjestelmät on yhdistetty toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällöin toimintojen ohjaaminen on myös sujuvaa ja riskien välttäminen helppoa.

Analysointi

Toimiva ja tehokas järjestelmä tuottaa tarkoituksenmukaista dataa, jota analysoimalla voidaan estää riskien muodostuminen. Järjestelmästä saadun tiedon avulla mahdollisiin poikkeamiin päästään puuttumaan ennen kuin riskit konkretisoituvat.

Tiedolla johtaminen

Paras tilannekuva toimintaympäristöstä saadaan ihmisten oikeilla toimilla, kerätyn tiedon analysoinnilla ja sen yhdistämisellä rutiineihin ja toimenpiteisiin. Hyvä päätöksenteko ennakoi riskit muuttuvassa maailmassa.

Tekemiämme kiinteistönjohtamisen ratkaisuja

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiin sopiva turvallisuuden ratkaisu

Kun etsit luotettavaa turvallisuusratkaisujen tekijää, pyydä tarjous tai kysy lisää, kerromme mielellämme ratkaisuista. Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Pasi Nurmela

Toimitusjohtaja

Puh. +358 44 5400 451